Execuţia sau asistenţa tehnică acordată clientului în cazul aplicării proprii este realizată în acord cu documentaţia tehnică întocmită pentru tratamentul de suprafaţă ales.