Politica de Confidențialitate

Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

SOLICITARE ACORD ȘI INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE ȘI STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl acordaţi serviciilor CEES TECH SRL. Pentru noi, având în vedere relația frumoasă pe care o avem cu dumneavoastră, este esenţial să vă oferim protecția datelor cu caracter personal pe care ni le oferiţi. În ceea ce priveşte datele dvs. cu caracter personal confidenţialitatea acestora este deosebit de importantă pentru noi.

SC CEES TECH SRL este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, Bucuresti, Sector 3, Bvd. Corneliu Coposu, nr. 39B/4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/24517/1993, Codul fiscal (CUI) nr. RO 4849085.

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de IP, număr de telefon.

Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Datele cu caracter personal vor fi furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi numai în scopurile pe care le vom prezenta în rândurile de mai jos. Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulamentul. Situațiile în care CEES TECH SRL va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate:

 • Formular de contact si abonare newsletter pe site-ul https://cees-tech.ro si alte sub domenii sau micro site-uri ale acestor domenii web.
 • Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a oferi răspuns la orice întrebare ai avea, dându-ne posibilitatea sa te contactam si sa îți oferim soluțiile solicitate.

Aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon, nume) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de potenţial client.

Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a unei pagini, paginile vizitate într-un anumit interval de timp.

Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv: oferirea unei experienţe optimizate și îmbunătățite de fiecare dată privind funcționarea platformei noastre.

Vă aducem la cunoștință că în scopul funcționării eficiente a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 4. Servicii de suport / project management – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon;
 5. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 6. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
 7. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 8. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 9. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, CNP, date fiscale firma;
 10. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, CNP;

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate şi stocate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea CEES TECH SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., CEES TECH SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către CEES TECH SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; CEES TECH SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea CEES TECH SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar CEES TECH SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine CEES TECH SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; CEES TECH SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea CEES TECH SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați
 • exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite CEES TECH SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) CEES TECH SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale CEES TECH SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; CEES TECH SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, în cazul în care veți solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, în modul în care au fost furnizate către CEES TECH SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; pentru exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la CEES TECH SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de CEES TECH SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: România, Bucuresti, Sector 3, Bvd. Corneliu Coposu, nr. 39B/4, email: office@cees-tech.ro

CEES TECH SRL se obligă să vă furnizeze informațiile solicitate de Dvs. în format electronic atunci acest lucru când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în cadrul exercitării Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de CEES TECH SRL gratuit. Astfel, în cazul în care cererile pe care Dvs. le formulaţi sunt considerate nefondate sau excesive din cauza unui caracter repetitiv, CEES TECH SRL poate:

 • (I) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • (II) fie să refuze să dea curs cererii.

Protecția datelor personale


Definiții

 1. Date personale – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată).
 2. Împuternicit – entitatea care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului
 3. Operator– entitatea care, singura sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
 4. Prelucrarea datelor personale – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate
 5. Persoana vizată / Client – o persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.
 6. Politică – politica de confidențialitate și protecție a datelor personale
 7. Pentru a înţelege propriile dumneavoastră drepturi, vă sfătuim să citiţi prezenta Politică.

Vizitarea site-ului se realizează fără să fie nevoie de identificarea sau dezvăluirea niciunei informaţii personale. Informațiile furnizate de către dvs. prin chestionare sau date de contact sunt furnizate în mod liber de către dvs. și nu necesită obligativitatea obținerii consimțământului din partea Cees-Tech S.R.L. .

În privința Clienţilor sau posibililor Clienţi, datele furnizate de aceştia pe parcursul încheierii contractului sau ulterior încheierii contractului, vor fi folosite exclusiv în vederea executării contractului de prestări servicii și nu vor fi transmise sub nicio formă către terţe persoane în afară de cele autorizate şi nici nu vor face obiectul vreunei dezvăluiri. Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acestea.

Principiile de protecție a datelor


Următoarele principii privind protecția datelor vor fi respectate:

 • Procesarea este legală, echitabil și transparent. Activitățile noastre de prelucrare au motive legale. Întotdeauna considerăm drepturile dvs. înainte de prelucrarea datelor personale. Vă vom oferi informații privind prelucrarea la cerere.
 • Procesarea este limitată la scopul procesării. Activitățile noastre de procesare corespund scopului pentru care au fost colectate datele personale în procesul de prestări servicii angajat fiind explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior în alte scopuri incompatibile.
 • Procesarea se face cu date minime. Cees-Tech.ro colectează și procesează doar cantitatea minimă de date personale necesare pentru orice scop sau cerere primită de la dvs. folosind date adecvate, relevante și limitate scopului. Procesarea este limitată pe perioada contractului de servicii. Nu vom stoca datele dvs. personale mai mult decât este necesar, fiind șterse la momentul încetării colaborării noastre sau la cererea dvs.
 • Vom face tot posibilul pentru a asigura exactitatea și corectitudinea datelor de la momentul colectării și până la momentul ștergerii acestora.
 • Vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor personala în perioada în care ne-au fost încredințate.

Drepturile persoanelor vizate


Persoana vizată are următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informație – ceea ce înseamnă că trebuie să știți dacă datele dvs. personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce și de cine sunt prelucrate.
 2. Dreptul de acces – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita și de a obține o copie a datelor dvs. personale culese.
 3. Dreptul la rectificare – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dvs. personale care sunt inexacte sau incomplete.
 4. Dreptul de ștergere – ceea ce înseamnă că în anumite circumstanțe puteți cere ca datele dvs. personale să fie șterse din înregistrările noastre.
 5. Dreptul de a restricționa procesarea – adică în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea datelor dvs. personale.
 6. Dreptul de a se opune procesării – adică în anumite cazuri aveți dreptul să vă opuneți procesării datelor dvs. personale, de exemplu în cazul marketingului direct.
 7. Dreptul de a se opune prelucrării automate – ceea ce înseamnă că aveți dreptul să faceți obiecții față de procesarea automată, inclusiv de profilare; și să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Acest drept îl puteți exercita ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice care vă afectează sau vă afectează în mod semnificativ.
 8. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să obțineți datele dvs. personale într-un format care poate fi citit de computer sau, dacă este posibil, ca un transfer direct de la un procesor la altul.
 9. Dreptul de a depune o plângere – în cazul în care refuzăm cererea dvs. în baza Drepturilor de acces, vă vom oferi un motiv pentru motivul refuzului. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost tratată solicitarea dvs., vă rugăm să ne contactați.
 10. Dreptul la ajutorul autorității de supraveghere– ceea ce înseamnă că aveți dreptul la ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac, cum ar fi solicitarea de despăgubiri.
 11. Dreptul de a retrage consimțământul – aveți dreptul să retrageți orice consimțământ dat pentru procesarea datelor dvs. personale.

Datele furnizate


Aceasta poate fi adresa dvs. de e-mail, numele și prenumele, adresa de facturare, adresa de domiciliu etc. – în principal informațiile necesare pentru livrarea unui email sau unui serviciu sau pentru a răspunde cererilor sau emailurilor primite de la dvs. și pentru a îmbunătăți experiența de client. Salvăm informațiile pe care ni le furnizați pentru a putea să vă răspundem la cererile dvs. sau de a vă transmite informațiile la care v-ați abonat. Aceste informații includ, de exemplu, numele dvs. și adresa de e-mail.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către CEES TECH S.R.L., nefiind comunicate niciunei terţe persoane, cu excepţia cazului în care acestea sunt solicitate de autorități publice pentru prevenirea, cercetarea şi reprimarea infracțiunilor; autorități în drept cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Informațiile colectate automat despre dvs.


Aceasta include informații care sunt stocate automat de module cookie și alte instrumente de sesiune. Aceste informații sunt utilizate pentru a vă îmbunătăți experiența de client. Când utilizați serviciile noastre sau căutați conținutul site-ului nostru, activitățile dvs. pot fi înregistrate.

Cum folosim datele dvs. personale


Noi folosim datele dvs. personale pentru:

 • pentru a vă oferi serviciile nostru. Aceasta include, de exemplu, înregistrarea contului, încheierea și executarea contractului, evidenţierea financiar-contabilă, emiterea facturilor, oferindu-vă alte produse și servicii pe care le-ați solicitat; oferindu-vă elemente la cererea dvs. și comunicând cu dvs. în legătură cu aceste servicii; comunicarea și interacțiunea cu dvs.; și vă notifică despre modificările aduse oricăror servicii.
 • pentru a îndeplini o obligație în conformitate cu legea sau contractul;

Pe baza încheierii unui contract sau a îndeplinirii obligațiilor contractuale, vă procesăm datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • pentru a vă identifica;
 • pentru a vă oferi serviciul contractat sau a răspunde cererilor dvs;
 • pentru a comunica cu dvs. fie pentru vânzări sua derularea contractului, fie pentru facturare;

Pe baza unui interes legitim, noi procesăm datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • pentru a vă trimite oferte personalizate (de la noi și / sau partenerii noștri atent selectați);
 • să gestionăm și să analizăm baza noastră de clienți (comportament și istoric de cumpărare) pentru a îmbunătăți calitatea, varietatea și disponibilitatea produselor / serviciilor oferite / furnizate;
 • să realizăm chestionare privind satisfacția clienților;

Atâta timp cât nu ne-ați informat altfel, considerăm a fi interesul nostru legitim oferirea de produse / servicii care sunt similare sau identice cu comportamentul dvs. privind istoricul de cumpărare / navigare.

Cu acordul dvs. vom procesa datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • pentru a vă trimite buletine de știri și pentru a răspunde cererilor dvs. (de la noi și / sau partenerii noștri atent selectați);
 • pentru aplicatia de încarcare documente în format electronic în Portal Client
 • pentru alte scopuri pentru care v-am cerut consimțământul dvs.;

Noi procesam datele dvs. personale pentru a îndeplini obligațiile care decurg din lege si / sau pentru a folosi datele dumneavoastră personale pentru opțiunile prevăzute de lege. Ne rezervăm dreptul de a anonimiza datele personale adunate și de a utiliza astfel de date. Vom folosi datele în afara domeniului de aplicare al prezentei Politici numai atunci când este anonimă. Salvăm informațiile dvs. de facturare și alte informații culese despre dvs. atât timp cât este necesar în scopuri contabile sau alte obligații care decurg din lege pe durata contractului de presări servicii dar nu mai mult de 10 ani pe durata desfășurării contractului și vor fi șterse imediat ce colaborarea noastră a luat sfârșit sau ați solicitat acest lucru.

Am putea procesa datele personale pentru alte scopuri care nu sunt menționate aici, dar sunt compatibile cu scopul original pentru care au fost colectate datele. Pentru a face acest lucru, ne vom asigura că:

 • legătura dintre scopurile, contextul și natura datelor personale este adecvată pentru continuarea procesării;
 • procesarea în continuare nu vă va afecta interesele și
 • există o garanție adecvată pentru procesare.

Vă vom informa despre orice procesare și scopuri ulterioare.

Cine altcineva poate accesa datele dvs. personale


Nu împărtășim datele personale cu străinii. Datele personale despre dvs. sunt furnizate, în unele cazuri, partenerilor noștri de încredere pentru a vă oferi posibilitatea de a vă oferi serviciul sau pentru a îmbunătăți experiența clienților.

CEES TECH S.R.L. va pune la dispoziţia anumitor angajaţi (de exemplu departamentul financiar-contabil, comercial, suport tehnic, facturare, juridic) informaţii şi date personale furnizate de dvs. în scopul exclusiv de furnizare corespunzătoare a serviciilor. Fiecare dintre aceşti angajaţi va primi instrucţiuni speciale în ceea ce priveşte prelucrarea propriilor dvs. date personale, CEES TECH S.R.L. asumându-şi răspunderea în ceea ce priveşte modalitatea în care angajaţii proprii înregistrează, stochează, utilizează aceste date.

Cum asigurăm securitatea datelor


Facem tot posibilul pentru a păstra datele dvs. personale în siguranță. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date. Folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este potrivit. Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri.

Chiar dacă încercăm tot ce putem, nu putem garanta securitatea informațiilor. Cu toate acestea, promitem să notificăm autoritățile competente privind încălcările datelor. De asemenea, vă vom anunța dacă există o amenințare la adresa drepturilor sau intereselor dvs. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări.

Copii

Nu intenționăm să colectăm sau să colectăm cu bună știință informații de la copii. Nu vizăm copiii cu serviciile noastre.

Cookie-uri și alte tehnologii pe care le folosim

Utilizăm cookie-uri și / sau tehnologii similare pentru a analiza comportamentul clienților, pentru a administra site-ul, a urmări mișcările utilizatorilor și pentru a colecta informații despre utilizatori. Acest lucru se face pentru a vă personaliza și îmbunătăți experiența cu noi.

Un cookie este un fișier text mic stocat pe computer. Cookie-urile stochează informațiile care sunt utilizate pentru a ajuta site-urile să funcționeze. Numai noi putem accesa cookie-urile create de site-ul nostru. Puteți controla modulele cookie la nivel de browser. Alegerea dezactivării cookie-urilor poate împiedica utilizarea anumitor funcții.

Vă puteți exercita drepturile prin simpla trimitere a unei solicitări către CEES TECH S.R.L. .

 • prin poștă –  Bvd. Corneliu Coposu, nr. 39B/4, Sector 3, Bucuresti
 • sau prin email – office@cees-tech.ro

Autoritatea de supraveghere


Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

www.dataprotection.ro

CEES TECH S.R.L. garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre CEES TECH pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promotii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale catre CEES TECH nu implica obligativate din partea utilizatorilor, iar acestia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstante si pot solicita in mod gratuit stergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare in vederea stergerii acestora din baza de date, se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa office@cees-tech.ro, sau prin posta la adresa: SC CEES TECH SRL, ROMANIA, Bucuresti, Sector 3, Bvd. Corneliu Coposu, nr. 39B/4.

CEES TECH SRL se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.

Informatiile furnizate catre CEES TECH  sunt folosite numai in scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului CEES TECH, abonarea la newsletter, etc), conform legilor in vigoare. CEES TECH nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti, nu incurajaza spam-ul, si nu face publice datele furnizate de clientii sai fara acordul explicit al acestora.

Site-ul www.cees-tech.ro foloseste Google Analytics pentru a analiza modul in care utilizatorii folosesc site-ul. Google Analytics foloseste cookies pentru a colecta informatii standard de inregistrare si informatii privind activitatea utilizatorilor. Informatiile colectate sunt in totalitate anonime.

Informatia generata de cookie in legatura cu modul de folosire a site-ului www.cees-tech.ro (inclusiv adresa IP) este transmisa catre Google. Aceasta informatie este folosita apoi pentru a evalua modul de folosire a site-ului de catre utilizatori si pentru a realiza rapoarte statistice legate de activitatea site-ului. CEES TECH SRL nu va folosi aceste date statistice pentru a asocia identitatea unui utilizator cu o adresa IP.

Utilizatorii pot seta browserul sa nu accepte cookies din partea site-ului www.cees-tech.ro. In aceasta situatie, CEES TECH SRL nu poate garanta functionalitatea completa a site-ului www.cees-tech.ro

Site-ul www.cees-tech.ro utilizeaza remarketingul prin Google Analytics pentru a face publicitate online.

Domeniul web www.cees-tech.ro foloseste optiunea de publicitate Remarketing oferita de Google. Prin intermediul acestui tip de publicitate, Google colecteaza cookies de pe acest site pentru a va arata campanii publicitare mai aproape de interesele dumneavoastra, exprimate prin tipurile de pagini accesate in trecut pe www.cees-tech.ro.

Distribuitorii terta parte, inclusiv Google, afiseaza anunturile noastre publicitare pe site-uri de pe internet. www.cees-tech.ro precum si distribuitorii terta parte, inclusiv Google, utilizeaza modulele cookie primare (cum ar fi modulul cookie Google Analytics) si modulele cookie terta parte (cum ar fi modulul DoubleClick) in combinatie pentru a informa, a optimiza si a difuza anunturi in functie de vizitele anterioare efectuate pe site.

CEES TECH S.R.L. certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum si a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea nu are un caracter limitativ):

 • dreptul de a cere CEES TECH sa va confirme prelucrarea sau nu a datelelor Dumneavoastra personale, in mod gratuit;
 • dreptul de a cere CEES TECH sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
 • dreptul de a cere CEES TECH sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor Dumneavoastra personale;
 • dreptul de a cere CEES TECH sa inceteze expedierea de mesaje promotionale.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa office@cees-tech.ro sau prin posta, la adresa: SC CEES TECH SRL, Romania, Bucuresti, Sector 3, Bvd. Corneliu Coposu, nr. 39B/4. Cees-Tech.ro foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla sub controlul nostru.

CEES TECH nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale. CEES TECH nu poate fi facut raspunzator in niciun fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de CEES-TECH.RO in scopul precizat in prezentul document.

Orice accesare a bazei de date cu informatii personale a utilizatorilor CEES-TECH.RO, inclusiv orice incercare de acces neautorizat, va fi inregistrata intr-un fisier de acces. Fisierele de acces vor face posibila identificarea de catre CEES TECH a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fara un motiv legitim, in vederea sesizarii organelor competente. Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul CEES-TECH.RO, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului CEES-TECH.RO si va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care au initiat aceasta actiune.

Modificări la această politică de confidențialitate


Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate.

Ultima modificare a fost făcută pe 01 Decembrie 2023.

Aveți o întrebare? Iată câteva opțiuni:

Prin e-mail

Pentru orice alte informații, vă stăm la dispoziție și la următoarea adresă de e-mail: office@cees-tech.ro. Vă mulțumim!

Prin telefon

Ne puteți apela și la unul din numerele de telefon de mai jos

Aveți o întrebare?

Echipa CEES TECH vă stă la dispoziție. Accesați pagina de contact si folosiți formularul din cadrul acesteia. Vă mulțumim!